Rogasa Group

avatar Updates from RSS

 • 10:04:04 am on junio 7, 2013 | 0 | # |

  BMT Logo

  Blow Mould Technologies, S.L. (BMT) és la nova companyia que s’incorpora a Rogasa Group 

  BMT estarà format  per un equip de persones que amb el seu extraordinari Know-How, ajudarà a incorporar la tecnologia de la fabricació de motlles per el bufat tècnico de termoplàstics,  a la resta de tecnologies de fabricació que ja comercialitza Rogasa Group.

  BMT serà la encarregada de disenyar i comercialitzar els motlles de tecnologies de bufat. La fabricació dels motlles es realitzarà a Talleres Rogasa, aprofitant las sinèrgies de Rogasa Group, i recolzada per WTS amb subcontratacions a l’Àsia si el projecte ho requereix.

    diposits         ducts 

   tub1                   tub2

   
 • 09:54:49 am on junio 7, 2013 | 0 | # |

  BMT Logo

  Blow Mould Technologies, S.L. (BMT) es la nueva compañía que se incorpora a Rogasa Group 

  BMT va a estar formado por un equipo de personas que con su extraordinario Know-How, ayudará a incorporar la tecnología de la fabricación de moldes para el soplado técnico de termoplásticos,  al resto de tecnologías de fabricación que ya comercializa Rogasa Group.

  BMT va a ser la encargada de diseñar y comercializar los moldes de tecnologías de soplado. La fabricación de los moldes se realizará en Talleres Rogasa, aprovechando las sinergias de Rogasa Group, y apoyada por WTS con subcontrataciones en Asia si el proyecto lo requiere.

    diposits         ducts 

   tub1                   tub2

   
 • 09:42:17 am on junio 7, 2013 | 0 | # |

  New 5 Axis Machining Center Deckel-Maho DMU 100-P 

  deckTalleres Rogasa, Rogasa’s Group manufacturing center, has incorporated in his production equipment an ultimate machining center , and remains committed to improving the competitiveness and growth  productivity in the mould making market.

   

   
 • 09:26:45 am on junio 7, 2013 | 0 | # |

  Nou Centre de Mecanitzat a 5 Eixos Deckel-Maho DMU 100-P

  deck

  Talleres Rogasa, el centre de fabricació de Rogasa Group, ha incorporat al seu equipamient de producció un nou centre de mecanitzat de última generació, i segeuix apostant per la millora de la productivitat com a pilar de creixement i manteniment de la competitivitat en la fabricació de motlles.

   

   

   
 • 09:15:17 am on junio 7, 2013 | 0 | # |

  Nuevo Centro de Mecanizado 5 Ejes Deckel-Maho DMU 100-P

   deckTalleres Rogasa, el centro de fabricación de Rogasa Group, ha incorporado en su equipamiento de producción un nuevo centro de mecanizado de última generación, y sigue apostando por la mejora de la productividad como pilar de crecimiento en el mantenimiento de la competitividad para el sector de fabricación de moldes.

   

   

   
 • 04:06:29 pm on diciembre 20, 2012 | 0 | # |

  ROGASA GROUP wish you Merry Chrismas.

   
 • 04:04:18 pm on diciembre 20, 2012 | 0 | # |

  ROGASA GROUP els desitja unes Bones Festes.

   
 • 03:57:29 pm on diciembre 20, 2012 | 0 | # |

  ROGASA GROUP les desea unas Felices Fiestas.

   
 • 10:07:45 pm on octubre 14, 2012 | 0 | # |

  Rogasa Group and ABM Moldes will participate in new project for export moulds to Mexico.

  This new export group will be called Barcelona Global Moulds (BGM) and must be a tool for companies promotion in Mexico.

  The first steps for the group will be the Manager selection, must be mexican, and find an office to centralize our operations.

  This project will start in 2013 and it is supported by Catalan Government.

   
 • 08:03:00 pm on octubre 13, 2012 | 0 | # |

  Rogasa Group  i ABM Moldes participaran en un projecte conjunt d’exportació pel mercat de motlles a Mèxic.

  El grup d’exportació es denominarà Barcelona Global Moulds (BGM) i preten ser una eïna per l’impuls de les empreses membre en el mercat objectiu.

  Les primeres fases de la implantació seran la selecció d’una persona para realitzar las funcions de Gerent del grup, persona que haurà ser d’origen Mexicà.

  Aquest projecte l’iniciarem al 2013 i estarà recolzat per ACCIÓ, departament d’internacionalizació i competitivitat de la Generalitat de Catalunya.

   

   
« Página anteriorPágina siguiente »